EH.Pro

Uvod
Prijava korisnika
Izgled radne površine
Postavke sučelja
Definiranje prikaza
Brzi opis
Tablični prikaz
Detaljni prikaz prijevoda
Detaljni prikaz pojma
Pretraživanje
Zahtjev za prijevodom
Novi prijevod
Komentari
Statistika

 

Uvod

EH.Pro je najnapredniji englesko hrvatski interaktivni rječnik, dostupan putem Interneta. Utemeljen je na konceptu aktivne razmjene podataka između korisnika i autorskog time, odnosno između samih korisnika. U sebi objedinjava elemente tražilica, hipertekstualne mogućnosti, rezultate teorije grafova i teorije jezika, pojmovnike, više vrsti prikaza, prilagodbe sučelja potrebama korisnika, skalabilnost i podršku velikim prevoditeljskim skupinama. U pozadini EH.Pro stoji niz jednojezičnih i dvojezičnih tablica, posebice tablica kojima su realizirani težinski grafovi na skupu prijevoda odnosno pojmova. Ako ste korisnik EH.Pro, sigurno ćete ovdje pronaći nešto to niste znali o mogućnostima korištenja EH.Pro, a ako još ne koristite EH.Pro, vjerojatno ćete pronaći nekoliko razloga zbog kojih ćete uskoro postati njegov korisnik.

Prijava korisnika

EH.Pro je namijenjen isključivo registriranim korisnicima. Stoga je prije početka rada potrebno upisati korisničko ime i lozinku. Na istom mjestu novi korisnici mogu naručiti EH.Pro, platiti ga kreditnom karticom i aktivirati svoj korisnički račun.

U slučaju zaboravljene lozinke, potrebno je kontaktirati administratora sustava koji će vam po potrebi promijeniti lozinku i poslati na adresu e-pošte navedenu kod registracije.

Izgled radne površine

Radna površina EH Pro podijeljena je na četiri osnovna dijela:

U gornjem retku upisano je korisničko ime prijavljenog korisnika, logotip EH.Pro, te naziv i logotip tvrtke - korisnika EH.Pro (ukoliko se radi o kolektivnoj pretplati).

U drugom retku nalazi se izbornik i padajući popis posljednjih upita. Padajućim popisom posljednjih upita moguće je brzo ponoviti bilo koji od posljednjih upita, sa svim zadanim postavkama.

Ostatak radne površine podijeljen je na uži dio i širi, glavni dio. Uži dio predstavlja informativni dio i ovisno o trenutnom načinu korištenja EH.Pro može sadržavati razne informacije.

U ovom primjeru vidljiv je brzi opis jednog prijevoda (klieg light = filmski reflektor), unesenog putem interaktivnog korisničkog sučelja.

Četvrti, najveći dio radne površine može, s obzirom na trenutni način rada EH.Pro sadržavati razne podatke. Primjerice, u ovom dijelu se upisuju parametri pretraživanja:

U ovom se dijelu također ispisuje i tablica s rezultatom pretraživanja:

U ovom dijelu se prikazuje ii detaljni prikaz pojedinog prijevoda odnosno pojma.

Detaljni prikaz prijevoda:

Detaljni prikaz pojma:

U ovom području se prikazuju u tabličnom obliku: popis zahtjeva za prijevodom i popis novih prijevoda:

Postavke sučelja

Odabir fonta. Naredbom  Postavke - Font  moguće je promijeniti oblik i veličinu fonta. treenutno je moguće odabrati jedan od fontova - Verdana, Times New Roman, Arial i Comic Sans MS. Također je moguće odabrati veličinu slova 9, 10, 11, 12 ili 13. Odabrane postavke bilježe se u korisnički profil i vezane su uz korisničko ime.

Odabir jezika. Naredba  Postavke - Jezik . EH.Pro trenutno ima mogućnost odabira engleskog i hrvatskog sučelja. Odabrani jezik je dio korisničkog profila i vezan je uz korisničko ime.

Definiranje prikaza

EH.Pro trenutno podržava tri osnovne vrste prikaza: Tablični prikaz, Detaljni prikaz prijevoda i Detaljni prikaz pojma.

Tablični prikaz koristi se prilikom prikaza rezultata upita. Svaki korisnik može samostalno definirati stupce koji se prikazuju, širine pojedinih stupaca, zaglavlja stupaca i račin sortiranja podataka.

Izgled tabličnog prikaza definira se naredbama  Sučelje - Tablica - Raspored polja .

U prvom stupcu nalazi se popis dostupnih polja u EH.Pro bazi podataka.

U drugom stupcu označena su ona polja koja će biti uključena u tablični prikaz:

Polja Original, Prijevod, Vrsta riječi i Ocjena bit će uključena u tabličnom prikazu, a polje Broj povezanih prijevoda neće biti vidljivo u tabličnom prikazu. U drugom primjeru isključuje se iz prikaza i polje Vrst riječi. Polja Original i prijevod nije moguće isključiti iz tabličnog prikaza.

Strelicama u trećem stupcu moguće je mijenjati redoslijed stupaca u tabličnom prikazu.

Pritiskom na u retku Veličina komentara, stupac s poljem Veličina komentara pomiče se ispred polja Broj rečenica u rečeničnom rječniku, a pritiskom na u retku Veličina komentara, ovo polje se pomiče iza polja Autor komentara.

U četvrtom stupcu se definiraju zaglavlja stupaca u tabličnom prikazu.

Zaglavlja stupaca svaki korisnik može postaviti neovisno od sadržaja polja. Naravno, poželjno je da tekstovi zaglavlja asociraju na sadržaj stupaca.

U petom stupcu definira se redoslijed prikaza rezultata pretraživanja. Moguće je definirati tri polja po kojima se sortira. Sortiranje je moguće uzlazno i silazno.

U ovom primjeru

sortira se najprije po polju Original, i to uzlazno (A-Z), zatim po Vrsti riječi uzlazno (A-Z) i na kraju prema Ocjeni silazno (Z-A).

Potrebno je odabrati tri različita retka za sort, te način sortiranja (uzlazno ili silazno). Polje za sort odabire se pritiskom na brojku koja nakon odabira mijenja boju u žutu . Redoslijed sortiranja mijenja se tako što se uz odabrani žuti kvadratić pritisne polje sa strelicom, dok se ne dobije željeni smjer sortiranja - uzlazni ili silazni .

Šesti stupac određuje skup polja koja će se prikazivati u brzom opisu. Brzi opis se uvijek prikazuje u lijevom dijelu radne površine, tako da su podaci iz tablice uvijek vidljivi u cijelosti.

U brzom opisu će se prikazivati polja Original, Prijevod, Vrsta riječi, Ocjena i Broj povezanih prijevoda.

Širine pojedinih stupaca definiraju se naredbom  Sučelje - Tablica - Širine stupaca  

Širinu stupca moguće je zadati pomicanjem strelice pomoću miša, odnosno izravnim upisom širine stupca u točkicama u polje za upis. Promjena širine stupca pomoću miša radi se na sljedeći način. Prvo se pritisne mišem na željenu strelicu (graničnik), čime strelica postaje crne boje . Nakon toga na ravnalu mišem pritisnemo na željeni položaj graničnika. Time se u polje za upis širine automatski upisuje zadana širina. Isti učinak se može postići i ručnim upisom željene širine.

Brzi opis

Brzi opis služi za mogućnost detaljnijeg prikaza određenih informacija, bez potrebe zadavanja posebne naredbe za prikaz detalja. Ovo je posebno korisno kod prijevoda za koje postoji komentar ili slika, budući da se prelaskom miša preko pojedinih prijevoda trenutno izmjenjuju detaljne informacije o tim prijevodima.

Brzi opis se uvijek pojavljuje na istom mjestu, nema nepotrebnog pomicanja ekrana, a sadržaj se može korisnički definirati.

Tablični prikaz

Tablični prikaz je tipični prikaz rječničkih zapisa, kod kojeg su u obliku tablice vidljivi razni atributi pojedinog prijevoda. EH.Pro trenutno sadrži 12 korisnički dostupnih atributa koje je moguće prikazati u tabličnom prikazu. Odabir atributa, kao i njihov izgled, vrši se putem Postavki sučelja. Svaki korisnik EH.Pro može prilagoditi tablični prikaz svoji potrebama. Tipični tablični prikaz izgleda ovako ("x" u zadnjem stupcu znači oznaku brisanja):

U tabličnom prikazu moguće je prikazati najviše 100 zapisa. Prikazani broj zapisa pokazuje se na dnu tablice. najpotpuniji uvid o pojedinom prijevodu.

Detaljni prikaz prijevoda

Ovaj prikaz koristimo kad se radi o prijevodu koji je na neki način povezan s drugim prijevodima, odnosno o prijevodu za koji su potrebna dodatna objašnjenja. EH.Pro je dinamičan sustav, intenzivno usmjeren na zajednički rad, učenje i neprestano usavršavanje. Cilj je ponuditi najbolje rješenje poznato u određenom trenutku i biti otvoren za sva poboljšanja.

Primjer detaljnog prikaza prijevoda s puno povezanih prijevoda:

Ovaj primjer detaljnog prijevoda prikazuje jedan prijevod koji još nije standardiziran, odnosno otvoren je za moguće bolje rješenje:

Dakle, u ovom primjeru se za englesku riječ quad predlaže prijevod kvad, ali se ujedno poziva sve korisnike EH.Pro na davanje sugestija za moguće bolje rješenje. Drugim riječima svrha EH.Pro nije nametanje prevoditeljskih rješenja, već pružiti potporu zajedničkom traženju optimalnog prijevoda.

Izgled detaljnog prikaza moguće je u cijelosti prilagoditi osobnim potrebama, odnosno moguće je odabrati polja koja se prikazuju kao i opisne tekstove za prikazana polja. Naredba za prilagođavanje izgleda detaljnog prikaza je  Sučelje - Detaljni prikaz .

Detaljni prikaz pojma

Detaljni prikaz pojma omogućuje prikaz prijevoda na način sličan prikazu u standardnim tiskanim rječnicima. Natuknice su poredane po abecednom redu, a prijevodi po vrsti riječi. EH.Pro je potpuno simetrični dvojezični rječnik i ovaj prikaz je samo jedan u nizu prikaza koji je moguće njime dobiti.

Pretraživanje

EH.Pro podržava više vrsta pretraživanja. Pretraživanje se zadaje naredbom  Upit - Upit . Način pretraživanja definira se odabirom smjera prevođenja i opcija pretraživanja. Smjer prevođenja definira se odabirom s popisa mogućih smjerova:

HR > EN znači da se pojam upisan kao uvjet pretraživanja traži isključivo na hrvatskoj strani rječnika, dok primjerice EN>HR, HR>EN znači da se upisani pjam traži prvo na engleskoj strani rječnika, a nakon toga na hrvatskoj strani. U svakom slučaju, broj vraćenih rezultata može biti maksimalno 100 zapisa.

Traženi pojam se upisuje u bijeli pravokutnik. Pri tome se može koristiti zamjenski znak *

Ovaj upit pronalazi sve prijevode u EH.Pro kod kojih engleski pojam počinje nizom znakova "quad".

Modifikatori pretraživanja ispod okvira za upis traženog pojma su funkcionalnost koja postoji samo u EH.Pro:

Prvi modifikator, Pretraga po riječima, ima utjecaja na upite koji se sastoje od više riječi. Kod takvih upita prvo se u rječniku traži upit kao cjelina (životna dob). Nakon toga se u rječniku traži svaka pojedina riječ (životna, dob) i odgovori na sve ovako generirane upite se prikazuju kao jedinstveni odgovor.

Posebno treba istaknuti funkciju Napredna pretraga po riječima, budući da je njome pretraživanje rječnika izdignuto na jednu posve novu, višu razinu. Ova funkcija je omogućena indeksiranjem svih oblika svih riječi koje se pojavljuju u EH.Pro. Rezultat takve pretrage, za isti upit - "životna dob", je mnogo veći skup podataka:

U gornjem primjeru, pronađeni su oblici riječi dob: dob, dobi i oblik riječi životni: životno, životne. Indeksiranje je proces koji se neprestano radi, indeksiraju se riječi hrvatskog i engleskog jezika, a indeksiraju se samo riječi koje stvarno i postoje u EH.Pro.

EH.Pro je otvoren sustav i svaki registrirani korisnik ima mogućnost davanja vlastitog doprinosa njegovoj izgradnji. Prijevodi koje su poslali korisnici EH.Pro označeni su kao prijedlozi dok ih ne potvrdi uredništvo EH.Pro. Isto tako, svaki korisnik može postaviti zahtjev za brisanjem nekog prijevoda za koji misli da nije odgovarajući. Takve zahtjeve uredništvo EH.Pro također prihvaća ili odbacuje. Zbog toga postoje donje dvije opcije kod zadavanja pretraživanja. Npr, prijevod teaching aid = nastavno pomagalo je novi prijevod korisnika EH.Pro. U slučaju postavljanja ovakvog upita (potvrdni okvir "Ne prikazuj nove prijedloge korisnika EH.Pro" je prazan)

dobivamo ovakav odgovor:

Ako ne želimo prikazivati prijedloge korisnika EH.Pro, isti upit neće dati niti jedan odgovor:

Isto tako, prilikom pretraživanja možemo iz rezultata isključiti one prijevode za koje je netko od korisnika EH.Pro zatražio brisanje. Ukoliko je neki od korisnika tražio brisanje zapisa dob = sex, kao rezultat pretraživanja

dobit ćemo:
,
a ako isključimo prikaz prijevoda za koje postoji zahtjev za brisanjem

ovaj se prijevod (dob = sex) više ne prikazuje:

Zahtjev za prijevodom

EH.Pro je sustav koji se neprestano razvija, i to prvenstveno u skladu sa stvarnim potrebama njegovih korisnika. Stoga je moguće uputiti izravni zahtjev za prijevodom uredništvu EH.Pro, ali i svim drugim korisnicima EH.Pro. Zahtjev za prijevodom se šalje naredbom  Rječnik - Zahtjev za prijevodom . Nakon zadavanja ove naredbe dobiva se obrazac za upis zahtjeva za prijevodom:

Prevoditelj koji naiđe na nepoznati pojam upisuje što je moguće više podataka. Ovaj zahtjev za prijevodom postaje odmah vidljiv svim korisnicima EH.Pro i otvoren za odgovaranje. Cilj je uredništva EH.Pro riješiti sve takve zahtjeve u što je moguće kraćem roku, odnosno pružiti što je moguće bolju potporu svojim registriranim korisnicima. Dosadašnje iskustvo pokazuje da se i korisnici EH.Pro uključuju u rješavanje korisničkih zahvata, a vjerujemo da će ta suradnja u budućnosti biti još i bolja. Evo primjera neriješenih zahtjeva za prijevodom u jednom trenutku:

Ispis zahtjeva za prijevodom dobiva se naredbom:  Rječnik - Popis zahtjeva za prijevodom .

Novi prijevod

Prevoditelj ili član uredništva EH.Pro može dodati novi zapis u rječničku bazu pomoću naredbe  Rječnik - Novi prijevod . Pri dodavanju novog prijevoda obavezno je upisati i engleski i hrvatski pojam.

Popis novih prijevoda koje su poslali korisnici EH.Pro se može dobiti naredbom  Rječnik - Popis novih prijevoda . Ispis novih prijevoda se dobiva u tabličnom obliku. Izgled ove tablice nije moguće mijenjati, odnosno stupci u njoj su fiksni:

U brzom opisu s lijeve strane se prikazuju dodatni podaci vezani uz prijevod, a jedan od podataka koji se ovdje vide je i to tko je i kada postavio zahtjev za prijevodom, te tko je i kada na njega odgovorio:

Poredak redaka u ovoj tablici moguće je, kao i u svim ostalim tabličnim prikazima, mijenjati pritiskom na zaglavlje stupca po kojem želimo sortirati podatke.

Nove prijevode u EH.Pro moguće je pogledati i naredbom  Upit - Pregled novih prijevoda . Ova naredba je zapravo samo pokrata za sljedeće pretraživanje:

U odnosu na standardno pretraživanje, zamijenjen je treći redak s opcijama pretraživanja, tj. umjesto ovdje se nalazi opcija . Odnosno, pri običnom pretraživanju moguće je prikazati ili sve zapise ili samo one koji NISU prijedlozi korisnika, dok je pri ovom pretraživanju moguće prikazati ili sve zapise ili samo one koji JESU prijedlozi korisnika.

Komentari

Jedna od bitnih novina sustava EH.Pro je mogućnost slobodnog dodavanja korisničkih komentara. Na ovaj način objedinjene su funkcionalnosti foruma i zajednički uređivane enciklopedije (npr. wikipedia). Ovo je moguće uspješno provesti u EH.Pro, budući da se radi o sustavu čiji je skup korisnika ograničen isključivo na registrirane članove, čime je uvelike olakšana kontrola na takav način prikupljenih informacija.

Komentar na prijevod se može dodavati na nekoliko načina. U detaljnom prikazu postojećih prijevoda, komentar se dodaje pritiskom na sličicu olovke u retku iznad detaljnog prikaza prijevoda . Pritiskom na sličicu olovke, u novom prozoru se pojavljuje obrazac za upis komentara. Unos komentara je sličan kao unos članka kod pisanja bloga, odnosno teksta za forum. Omogućene su osnovne funkcije oblikovanja - podebljano, koso i podvučeno , unošenje poveznice , slike i adrese e-pošte . Tako npr komentar na prijevod rain cap=protukišna kapa izgleda ovako tijekom unosa:

Pri objavi, isti komentar izgleda ovako:

Ako na neki prijevod postoji više  komentara, uvijek se prikazuje posljednji komentar. Međutim, korisnik može pogledati i prethodne verzije komentara, odabirom s padajućeg izbornika:

Kod dodavanja novih prijevoda odnosno pokretanja zahtjeva za prijevodom, okvir za unos komentara je automatski dostupan.

Popis najnovijih komentara dobiva se naredbom  Rječnik - Popis posljednjih komentara :

Statistika

Budući da je EH.Pro web aplikacija, moguće je dobiti, u bilo koje doba i na bilo kojem mjestu, statistički prikaz učinjenih upita. Za pojedinačne korisnike predviđen je prikaz 100 posljednjih upita, a za skupine korisnika moguće je dobiti i statistička izvješća po razdobljima.

Popis posljednjih upita dobiva se naredbom  Statistika - Popis posljednjih upita :

U ovom izvještaju vidljiv je tekst upita, način pretraživanja (opisan detaljno u ovim uputama) te ostali podaci o pretraživanju (vrijeme, vraćeni broj zapisa, IP adresa).

Moguće je također dobiti i popis na kojemu su samo posljednji neuspješni upiti. Ova statistika je vrlo bitna, jer se upravo na neuspješnim upitima temelji strategija širenja EH.Pro u određenom smjeru. Popis neuspješnih upita dobiva se naredbom  Statistika - Popis neuspješnih upita :

Cilj nam je, u idealnom slučaju, riješiti sve neuspješne upite, bilo dodavanjem novih prijevoda, bilo ustanovljavanjem uzroka neuspješnog upita (pogrešan upis, pogrešan smjer, previše specijalni pojam kojemu nije mjesto u rječniku).

la ligne ajouter art a leur identification de & # 8220; james & # 8221;ADIDAS YEEZY BOOST 750 fashion et accueil des biens avec l'aide du détaillant en ligne artistique.Adidas Climacool Boat Lacela curation caractéristiques multimédia tout de photographie et peinture de collages,ADIDAS ORIGINALS ZX 8000 de magnum photos provenant de l'aime plus.trouver les œuvres ici ainsi qu'a la ligne & # 8217; chez espace de vente au détail a partir d'aujourd'hui,ADIDAS NEO VL COURT le 17 avril.pilote de rallye professionnel ken block a récemment pris sa raptortrax ford f - 150 pour la baldface lodge a nelson,ADIDAS YEEZY 350 BOOST en colombie - britannique a mettre a l'essai l'ultime expédition dans l'arriere - pays avec d'autres véhicules de surf des neiges, de meme que les athletes zak hale et énergétique monster ethan deiss.ADIDAS SUPERSTAR 2 SHOESle résultat est vraiment impressionnant; le fait qu'ils ont pu simplement revenir dans le camion et l'emmener au sommet de la montagne est tres commode.sans parler de comment génial c'est pratiquement a motoneige sur une pente enneigée dans un raptor ordinaire.j. w anderson entreprend un projet de collaboration.passant sa main a la caméra des accessoires,Adidas Adizero F50 FG il fait équipe avec nikon pour créer ce malin sac pour le nikon 1.ADIDAS YEEZY BOOST SLIDESpour leur premiere aventure dans la mode, anderson propose un étui inspiré par classic 40 caméra cas,ADIDAS MESSI 16 FG bold block couleurs & # 8211; blanc, bleu et orange, piégé par black, totalement unisexe que toi et # 8217; d attendent du couturier britannique avec un truc d'androgynie.la chambre de votre caméra a côté de quelques modeles objectifs interchangeables, bientôt disponible aupres de votre magasin local de nikon.ADIDAS SPRINGBLADE DRIVE 2
le lancement de la nouvelle mercedes - benz classe a est probablement parmi les plus excitant dans cette catégorie de véhicules au cours des dernieres années.la marque allemande a enfin réussi a produire un modele de niveau d'entrée convaincante pour leur petite voiture.Adidas Yeezy Boost 350 V2on ne peut pas attendre de voir ça sur la route.regarde la nouvelle pub pour la classe a ci - dessous. = aasr4q2t2rwen examinant de plus pres la voiture suit apres le saut.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREligne de jeans horiyoshi iii venir skater,NIKE AIR FORCE 1 07 HIGH tatoueur et modele james quaintance avance l'automne - hiver 2012 campagne, leur premiere denim collection intitulée & # 8216;ADIDAS TUBULAR INVADER STRAP la thiiird & # 8217;ADIDAS TUBULAR WOMEN.ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH SNEAKERla marque,ADIDAS STAN SMITH PRIMEKNIT inspiré par le célebre tatoueur du meme nom, avec graphiques et cône mills denim au design inspiré par horiyoshi & # 8217; s des tatouages style.regarde.nikelab étend son encore assez nouveau traitement royal a l'internationaliste.mid.ADIDAS ORIGINALS NMD le basket est presque invisible pour les vacances en 2016 avec un dessus fait de cuir et microfibre.le cuir naturel talon et stabilisateur est une prime correspond a la cheville de rembourrage, qui a aussi reçu une perforation en triangle de détails.une fantastique nouvelle version de ce classique, le nikelab mi - royal internationaliste est maintenant disponible dans l'ensemble des trois colorways 220 $.abonnez - vous a highsnobiety chatbot baskets sur facebook pour recevoir des mises a jour sur les dates de diffusion rapide comme l'éclair, basket street style,ADIDAS CRAZYLIGHT BOOST 2.5 LOW conseils de magasinage et plus.ADIDAS SPRINGBLADE SCHUHE
NIKE TENNIS CLASSIC ULTRA LEATHER,Nike Zoom KD 9,NIKE KOBE 12,ADIDAS NMD R1,Adidas Stan Smith,ADIDAS YEEZY 750 BOOST
NIKE ROSHE RUN FLORAL SWOOSH,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT SHOES,NIKE ROSHE ZWEI,Nike Tanjun,NIKE ZOOM ASCENTION MEN,NIKE ZOOM KD 9
Nike Air Huarache Run Ultra chaussures de tennis,Nike Air Jordan Sky High OG Chaussures,Air Max 1 Ultra SE chaussures de tennis,Air Max 2016 Chaussures,2017 Nike Air Max,Nike Air Max 90 chaussures de tennis