Hrvatsko-engleski rečenični rječnik
Croatian-English Sentence Dictionary
 

 

(22. siječnja 2006)

 

22. prosinca 2004. godine počeo je rad na projektu primjene informacijske tehnologije Hrvatsko-engleski rečenični rječnik (projekt br. 2004-054, voditelj dr.sc. Goran Igaly) kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. U sklopu projekta razvijeno je besplatno online sučelje za napredno pretraživanje rečeničnog rječnika i omogućeno je besplatno preuzimanje nesegmentiranih rečenica iz rečeničnog rječnika. Za preuzimanje datoteke s rečenicama iz rečeničnog rječnika, potrebno je popuniti kratki upitnik.

 

Tijekom projekta razvijena je procedura za segmentiranje rečenica i označavanje rečeničnih segmenata. Također je razvijena procedura za uspostavu veze između rečeničnih segmenata i rječničkih blokova. Po ovim procedurama se trenutno intenzivno segmentiraju i označavaju rečenice i blokovi.

 

Službeno online sučelje prema rečeničnom rječniku služi za napredno pretraživanje rečeničnog rječnika, ali i kao izvor podataka temeljem kojega se ovaj rječnik trajno proširuje. Pretraživanje rečeničnog rječnika bit će uskoro moguće i integriranjem u web sučelje prema najvećem englesko hrvatskom online rječničkom sustavu EH.Pro. Sva pitanja vezana uz rečenični rječnik možete slobodno uputiti na igaly@math.hr .
 

Budući da projekt hrvatsko-englesko rečeničnog rječnika više nije ni od koga financiran, ovim putem pozivam sve zainteresirane sponzore na pružanje financijske potpore ovom projektu. Domena na kojoj se nalazi hrvatsko-engleski rečenični rječnik već sada je izuzetno dobro posjećena (prema Alexa.com statistici nalazi se među vodećih 10-20 domena u Hrvatskoj), uz vrlo intenzivan rast broja posjeta. Molim vas da za detalje u vezi sponzorstva kontaktirate službu marketinga tvrtke Taktika Nova na adresu e-pošte marketing@taktikanova.hr .

 

 


Što je rečenični rječnik
  Potaknuti uspjehom najvećeg hrvatsko-engleskog online rječnika koji je rezultirao najvećim rječničkim sustavom -  EH.Pro odlučili smo otići korak dalje i napraviti Hrvatsko-engleski rečenični rječnik. U Hrvatsko-engleskom rečeničnom rječniku nalaze se prijevodi engleskih rečenica na hrvatski i obratno. To je najveći takav hrvatsko-engleski rječnik, slobodno dostupan, otvoren za primjedbe i proširivanje. Ponovno smo kao temelj odabrali najjednostavniji mogući oblik zapisa - tekstualni zapis pri kojemu se u jednom retku nalaze engleska i hrvatska rečenica, međusobno odijeljene tabulatorom. Svaki par rečenica se u ovako koncipiranom rječniku pojavljuje točno jedanput. Ove rečenice se dodatno označavaju čime se dobivaju izuzetno vrijedne semantičke i sintaktičke informacije. Temeljem ovih informacija rečenični rječnik se uspoređuje s englesko-hrvatskim rječnikom i generira se gramatika pojedinih jezika i prijevoda.

Cilj i svrha HE rečeničnog rječnika  Ova stranica je nastala 13. studenog 2003., točno 18 mjeseci nakon uspješnog pokretanja revolucionarnog EH rječnika. Projekt za cilj ima napraviti najveći, svima dostupan, hrvatski engleski rečenični rječnik koji služi kao nadopuna EH rječniku, i to na više načina:
1. U slučaju kada u EH rječniku postoji višestruki prijevod neke riječi, pomoću rečeničnog rječnika može se temeljem postojećih prijevoda rečenica odrediti koji prijevod najbolje odgovara u određenom kontekstu.
2. U rečeničnom rječniku mogu postojati prijevodi kojih u EH rječniku još nema.
3. Korisnici EH rječnika često puta traže prijevode jednostavnih fraza kojima nije mjesto u EH rječniku. Ovakvi prijevodi će se naći u rečeničnom rječniku.
4. Označeni fundus rečeničnog rječnika koristi se za razvoj postupka automatskog prevođenja.

Održivost projekta  Da bi rječnik bio trajno koristan, potrebno je u njega dodavati nove rečenice i brisati pogrešno upisane. U tu svrhu sam definirao vrlo jednostavna pravila koja ne iziskuju nikakvu posebnu tehnologiju. Jedino je bitno da vi, korisnici rečeničnog rječnika, uložite određeni napor za opće, pa tako i vlastito, dobro.

Za dodavanje novih pojmova, pošaljite poruku na adresu igaly@math.hr . U polje Subject upišite: RR_DODATI, a u tijelo poruke popis redaka koje želite dodati u rečenični rječnik. Svaki redak treba sadržavati englesku rečenicu i hrvatsku rečenicu pri čemu rečenice trebaju biti odvojene jednim tabulatorom. Za brisanje pogrešno prevedenih rečenica iz rečeničnog rječnika, pošaljite poruku na istu adresu, ali u polje Subject upišite: RR_OBRISATI. Ovako primljene prijevode ću ja osobno (naredbom Copy i Paste) dodati u rečenični rječnik. Nakon segmentiranja i potpune obrade, ovaj rečenični par naći će se u sljedećem izdanju Hrvatsko-engleskog rečeničnog rječnika. Zadržavam pravo ne prihvatiti zlonamjerne priloge.

Upotrebljivost rečeničnog rječnika  Rečenični rječnik u svom osnovnom obliku ne sadrži objašnjenja niti izvore tekstova već samo prijevode. Stoga je jednako upotrebljiv kao englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rečenični rječnik za prevoditelje. U online verziji rečeničnog rječnika označeni su odgovarajući dijelovi originalnog i prevedenog teksta.


Puno uspjeha u korištenju rječnika,
Dr. Goran Igaly i Taktika Nova -- projektni tim Hrvatsko-engleskog rečeničnog rječnika.

U Zagrebu, 22. siječnja 2006.